Broddelen


Broddelen


Broddelen is een stoornis in de vloeiendheid van het spreken waarbij de spreker niet in staat is zijn tempo aan te passen aan de linguïstische of motorische eisen van het moment (Van Zaalen, 2009).

We spreken van broddelen als er veel versprekingen optreden op diverse momenten en in meerdere spreeksituaties (Broddelen, een (on)begrepen stoornis,. Y. Van Zaalen).


Broddelen komt voor in verschillende ernstgraden. Sommige mensen vertonen slechts lichte kenmerken van broddelen en ondervinden zelf weinig tot geen last. Ze krijgen van hun omgeving (vrienden, collega’s, familie …) de vraag om wat duidelijker te spreken. Bij ernstiger broddelen kan iemand problemen ondervinden met het maken van juiste zinsstructuren en het vertellen van verhalen. Ook moeilijkheden met oogcontact en beurtneming in een gesprek komen voor.

In de behandeling zal de focus liggen op de elementen die het meest bijdragen tot de spraakverstaanbaarheid.