Tarieven

Honorarium

An is een  geconventioneerde logopediste. Dat wil zeggen dat ze werkt volgens de officiële tarieven die opgelegd zijn door het RIZIV.


Bij een goedkeuring van het ziekenfonds krijgt u 75% van het honorarium terugbetaald. Terugbetalingstarieven binnen de aanvullende verzekering worden door het ziekenfonds zelfstandig bepaald, en kunnen dus zeer verschillend zijn van ziekenfonds tot ziekenfonds. Om de voorwaarden van deze aanvullende verzekering te kennen, kan u zich dus best informeren bij uw eigen ziekenfonds.

Voor meer informatie kan u terecht op de website van het RIZIV.


Voor huisbezoeken wordt een extra vergoeding aangerekend. Tot op heden wordt de verplaatsingsvergoeding niet vergoed door het ziekenfonds.
Tarieven

30 min onderzoek – €32,83

30 min therapie – €28,04

60 min therapie – €56,32

60 min ouderbegeleiding individueel of 1 paar - €56,32

60 min Ouderbegeleiding per ouderpaar in een groep -€28,04